03 MAYIS 2011 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                     03 MAYIS 2011 SALI GÜNÜ SAAT  17.00'DE  

                                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS  SALONUNDA TOPLANACAK

                                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1- Belediyemiz sınırları içerisinde sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesine yönelik tavsiye kararı alınmasına ilişkin Çevre Ulaşım ve Turizm, İmar, Kanunlar, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Gençlik Spor ve Sağlık, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu.

 

2- Belediyemiz sınırları içerisinde otopark alanları düzenlenmesine yönelik tavsiye kararı alınmasına ilişkin İmar, Kanunlar, Çevre Ulaşım ve Turizm, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Gençlik Spor ve Sağlık, Emlak, Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI