7 AĞUSTOS 2015 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA

İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 

B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

                                           07 AĞUSTOS 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE

 

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1- 1 Adet 7 dereceli G.İ.H. sınıfına dahil Güvenlik ve Koruma Görevlisi, 1 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil Mühendis, 1 adet 3 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Zabıta Memuru, 1 adet 5 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Kameraman, 1 adet 5 dereceli G.İ.H. sınıfına dahil Avukat kadrolarının ihdas edilmesi.

 

 

2- 15/08/2015-31/12/2015 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 1 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil Mühendis, 1 adet 5 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Kameraman, 1 adet 5 dereceli G.İ.H. sınıfına dahil Avukat istihdam edileceğinden, 2015 Yılı için Maliye Bakanlığı'nca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

3- Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu 17-20 Eylül 2015 tarihleri arasında Barcelona'da Teknik Temas ve İnceleme Programı.

 

 

 

                                                                                                           Soner ÇETİN

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI