08 HAZİRAN 2018 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

08 HAZİRAN 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

          

 

 

1-      Adana İli, Çukurova İlçesi, Karahan Mahallesi, 11731 ada, 4 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

2-      İlimiz Çukurova İlçesi sınırlarında kalan yapılarda yol boyu ticaret teşekkül etmiş alanlarla ilgili düzenlemelere ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesi.

  

 

Soner ÇETİN    
   Belediye Başkanı

 

 

07.06.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI