05 KASIM 2018 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                                                                                      

05 KASIM 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Çukurova Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan parklarımızın ve sosyal tesislerimizin mevcut isimlerinin araştırılarak güncelleştirilmesi.

 

 

 

 

Soner ÇETİN  
  Belediye Başkanı

 

 

 

02.11.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI