09 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi          

                           

09 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Kamu Yararına Tahsise ilişkin Kanunlar, İmar,  Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler,                 AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Güzelyalı Mahallesi, 6615 ada, 1 parselde toplam 14.875 m² alan üzerine yapılacağı duyurulan Haluk Levent koruluğu olarak bilinen Gezi ve Sanat parkı isminin verilmesi düşünülen yere  kamuoyunda gündeme gelen ağaç kesilmesi ve akabinde buranın doldurularak gezi parkı yapılacağı yönündeki haberlerle ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunun 26.maddesinin 3. Fıkrası gereğince Genel Görüşme ile ilgili Çevre, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. Güzelyalı mahallesi 6615 ada 1 parselde yapılacağı duyurulan Haluk Levent Koruluğu olarak bilinen yere Gezi ve Sanat Parkı İsminin verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar,  Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.Maddesi hükümleri uygulanmak şartı ile Belediyemizin borçlarının ödemelerinde kullanılmak üzere 2.000.000,00 TL.(ikimilyontürklirası) borçlanma yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler,  AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN          

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

08.06.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI