.

  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                          

Konu : Meclis Gündemi          

 

  İ L A N

01 MART 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

         BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1) Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 6991 ada 19 parsele yönelik Adana 3.İdare Mahkemesinin 2018/368 E. 2018/1091 K sayılı iptal kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

Soner ÇETİN       

Belediye Başkanı

 

 

 

26.02.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI