06 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                                            İ L A N

                                       06 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

               

 

 

1.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 7180 ada 4 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

2.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Söğütlü Mahallesi 65 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

 

 

Soner ÇETİN     
   Belediye Başkanı

 

05.06.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI