04 ŞUBAT 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ L A N

                                                               

04 ŞUBAT 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1- Sokak park spor tesisi gibi alanlara verilecek isimler için “Ad Verme Yönetmeliği” hazırlanması ve Belediyemize ait Kreşlerin Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen “Çukurova Belediyesi Kreş Yönetmeliğinin” Hazırlanmasına ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor,   Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,                      Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,                      Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,                  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Soner ÇETİN                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

03.02.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI