07.05.2015 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                        T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                         

 

                                                                      

07 MAYIS 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Fen İşleri Müdürlüğüne Başkan Dinliyor Proje kapsamında kullanılmak üzere 3 adet Binek Aracın alınması.

 

  1. Veteriner İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla ilişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütce. Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. Disiplin Amirleri Yönetmeliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla ilişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütce. Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. İlimiz Çukurovaİlçesi, Tapunun Kireçocağı(100.Yıl) Mahallesi 7811 Ada, 2 nolu parsel Şmabayadı Mahallesi 11193 ada, 3 parsel ve 11187 ada 9 parselde 1/500 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla ilişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütce. Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

                                                                                                                                               Soner ÇETİN

                                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

06.05.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI