05 EYLÜL 2016 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                          T.C.
                                                         ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
                                                                         B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                        

Konu : Meclis Gündemi          

                                                             

                                                            

05 EYLÜL 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                          BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Adana İli, Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7629 ve 7630 nolu adalarda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarih ve 224 sayılı kararına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

  

  1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi hükümleri uygulanmak şartı ile Belediyemizin borçlarının ödemelerinde kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL.(Birmilyontürklirası) Borçlanma yapılması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

 

 

                                                                                                                               Soner ÇETİN
                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

  

01.09.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI