6 AĞUSTOS 2015 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA

İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 

B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

06 AĞUSTOS 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE

 

                                     BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kireçocağı Mahallesi, 7811 ada 2 parsel nolu 38.657 m² yüzölçümlü, imar durumu E=1,60 yoğunluklu ticaret ve konut alanı, Y(yükseklik) en çok= serbest olan taşınmazın ifraz edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkartılıp satışının yapılması işlemlerinin Çukurova Belediye Encümenince yürütülmesi için Encümene yetki verilmesi.

 

 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Mahalle Muhtarlarına yapılacak Ayni Yardım.

 

 

 

                                                                     Soner ÇETİN   

                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

06.08.2015

E.YOLAÇAN

Yaz

ı İşleri Md. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI