07 EYLÜL 2018 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

07 EYLÜL 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1.      1 adet 1 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Ayniyat Saymanı kadrosunun ihdas edilmesi.

 

2.      1 adet 7 dereceli Zabıta Memuru kadrosunun 3 dereceli Zabıta Memuru kadrosu ile, 1 adet 8 dereceli Zabıta Memuru kadrosunun 3 dereceli Zabıta Memuru kadrosu ile, 1 adet 12 dereceli Zabıta Memuru kadrosunun                          3 dereceli Zabıta Memuru kadrosu ile, 1 adet 5 dereceli ve 1 adet 6 dereceli Tekniker kadrolarının 2 adet 3 dereceli Tekniker kadroları ile değiştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN   
    Belediye Başkanı

 

 

06.09.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI