09 MAYIS 2013 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                        B A Ş K A N L I K

                                              09 MAYIS 2013 PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM    

1-      İlimiz Çukurova İlçesi Tapunun Kurttepe Mahallesi, N34-C-16-D-4-C ve                    N34-D-21-A-1-B pafta 6791 adanın İmar Planı Değişikliğine İlişkin Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak Komisyon Raporu.

2-      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Kurttepe Mahallesi, N34-C-21-B-2-A pafta,                 5768 ada, 8 parselin İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,                 Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak Komisyon Raporu.

3-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapunun Mahfesığmaz Kurttepe Mahallesi,                     N34-C-16-D-4-D pafta, 6556 ada, 1 nolu parselde bulunan alanda yapılan park alanına “Güney Rotary Parkı” isminin verilmesi.

4-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapunun Karalarbucağı (Güzelyalı) Mahallesi, N34-C-22-A-3-A pafta, 6736 ada, 1 nolu parselin tahsis talebi.

5-      22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan” Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği 5 dereceli 1 Adet Biolog kadrosunun ihdası işlemi.

 

                                                                                                                      Ekrem KANDEMİR

                                                                                                                      Belediye Başkan V.

 

 

 

08.05.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ 

   Başkan Yardımcı A. ÖZKUL

ÇUKUROVA BELEDIYESI