6 MART 2012 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

06 MART 2012 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 4 Asil, 2 Yedek Üye Seçimi.

 

2-      6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun                 90. Maddesi Gereği 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi.

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

05.03.2012

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

                Başkan Yardımcı A. ÖZKUL

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI