3 Ağ

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                        

Konu : Meclis Gündemi          

                                           03 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      İlçemiz 100.Yıl Mahallesi sınırları içinde bulunan ve 100.Yıl Toplu Konut Alanlarının batısında kalan alanların sınırlarının belirlenerek Afet Riskli Alan İlan edilmesine ve Belediyemize Yetki İstenmesi.

 

  1. 2.      Çukurova Belediye Meclisinin 04.12.2004 tarih ve 99 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2014/2821 sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma kararının görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                                            Soner ÇETİN                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

30.07.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI