08.EYLÜL 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                         T.C.
                                                      ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
                                                                           B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi                         

                                                         

08 EYLÜL 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

             

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5102 ada 2, 4, 5 ve 6 parsellerde Adana Büyükşehir Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 108 sayılı kararına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. 2.      Adana İli Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5102 ada 9 parsel Meri İmar Planında "Resmi Kurum Alanı" olarak görülmekte olup, söz konusu ada ve parselde 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. 3.    Adana İli Çukurova İlçesi Beyazevler mahallesi 7338, 7363, 7356, 7353, 7352, 7368, 7370, 7351, 7374 ,7335, 7329, 7325 nolu adalar ile Yurt Mahallesi 6431 adaya yönelik 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği.
  4. 4.     Ödüllü yarışma ve spor müsabakalarında verilecek ödül miktarı ve niteliğiyle ilgili Belediye Başkanı tarafından belirlenecek komisyon üyeleriyle karar verilmesine ilişkin Plan Bütçe, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, , Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

      5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Güzelyalı Mahallesi 5734 ada da bulunan Şehit Uzman Kıdemli Çavuş Ozan Onur BİLGEN parkının içerisine maliyetinin tamamının karşılanması kaydıyla Emekli Konağı ve Sanat Atölyesi yapılması ve yapılan bu tesise "Tüm Sivil Emekliler Derneği Konağı ve Sanat Atölyesi" isminin verilmesi.

 

Soner ÇETİN 
                      Belediye Başkanı

 

 

07.09.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI