10 TEMMUZ 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi                                                                                   

İ L A N

 

10 TEMMUZ 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1- İlimiz Çukurova İlçesi, Yüzüncü Yıl Mahallesi, 3642 adada kesinleşmiş 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

2- Kadro İhdası.

3- Sözleşmeli Personelin 2015 Yılı için aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

                                                                                                                                                       Soner ÇETİN   
                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

 

 

09.07.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI