05.09.2014 Cuma Meclis Gündemi

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi

                                                                          

                                                                      

 

05 EYLÜL 2014 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

       

 

 

 

1- 2015 Mali Yılı Performans Programı.

 

2- 2015 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri.

 

 

 

 

 

 

 

              Mustafa SELEK       

               Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

04.09.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI