7 OCAK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                              

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                          

07 OCAK 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

                                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Çukurova İlçe Belediyesine ait 2019 Mali Yılında uygulanacak olan Vergi, Ücret ve Harç Tarifeye; Belediyemiz sınırları içerisindeki belediyemizin sorumluluğundaki sokak ve caddelerde “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinin eklenilmesine ilişkin Tarife, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,                            İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                                          Soner ÇETİN            

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

04.01.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

 Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

ÇUKUROVA BELEDIYESI