.

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

5 MART 2019 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Çukurova İlçesi Karalarbucağı (Beyazevler) mahallesi 7347 ada 1 ve 6 parsellerde yapılan Uygulama İmar Planına itiraz.

 

 

 

Soner ÇETİN 
     Belediye Başkanı

 

 

04.03.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI