9 EKİM CUMA 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ L A N

                                                               

09 EKİM 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 09.00’DA  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Kamu Yararına Tahsis Edilen Gelirler.

 

                                                                                                           

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

08.10.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.V.S.MEYDAN

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI