03 NİSAN 2018 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                İ L A N

03 NİSAN 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediyeevleri Mahallesinde yapımı bitirilen Çocuk ve Dinlenme Parkının ismine “Şehit Piyade Er Osman AKAGÜNDÜZ Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. 2.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesinde yapımı bitirilen Çocuk ve Dinlenme Parkının ismine “Şehit Polis Memuru Mustafa TURANLI Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. 3.      Kamu Yararına Tahsisİ
  4. 4.      Adana İli Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 11141 ada, 4 nolu parselin batısında ve kuzeyinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN       
                                                                                                                
                Belediye Başkanı

 

 

 

 

02.04.20018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI