02 ŞUBAT 2018 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

02 ŞUBAT 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN

 BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi Kabasakal ve Şambayadı Mahallelerinin kuzey kısımlarını kapsayan Kabasakal mezarlığının etrafını içine alan yaklaşık 700 HA’lık alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikline ilişkin  İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

Soner ÇETİN 
                     Belediye Başkanı

 

  

01.02.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI