04.NİSAN.2011 PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                              T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                       04 NİSAN 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00'DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK 

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-      Tapunun Kireçocağı Mahallesi, N34C21A (21.İ-III) pafta, 7811 ada, 1 parsel ile Şambayadı Mahallesi, N34D25A (22.H-IV) pafta, 5300 ada, 8-10-12-15 parsellerin imar planı değişikliği.

 

2-      Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Belediyeevleri Mahallesinin Kentsel Değişim ve Dönüşüm Projesinin Hazırlanmasına ilişkin İmar, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kanunlar, Plan Bütçe, Çevre, Deprem ve Afet, Ulaşım, Eğitim, Sağlık Komisyonu Raporu.

 

3-      Belediyemiz Sınırları içerisinde Kent Meydanı Oluşturulmasına ilişkin Çevre, İmar, Ulaşım, Kanunlar, Eğitim, Halkla İlişkiler, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Kentsel Değişim ve Dönüşüm Komisyonu Raporu.

ÇUKUROVA BELEDIYESI