9 HAZİRAN 2017 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                           

                                                               

09 HAZİRAN 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde Masa Sandalye Hizmet Birimlerinde kullanılmak üzere mevcut bulunan taşıt alımları ödeneğinden kullanılarak 2 (iki) adet yük taşıma aracının alınmasına ilişkin Plan Bütce, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe ödeneğinden kullanılarak 1 adet 50 kişilik otobüs alınmasına ilişkin Plan Bütce, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 100.Yıl Mahallesi 7640 Ada 2212 paftada bulunan yeşil alanda yapılan parka "Şehit Piyade Uzman Çavuş Hulusi Emre DİLCİ Çocuk ve Dinlenme Parkı" isminin verilmesi
  2. 4.      Huzurevleri Mahallesi 7 No'lu Çocuk ve Dinlenme Parkı'nın isminin "Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Serhat SIĞINAK Çocuk ve Dinlenme Parkı" olarak değiştirilmesi.

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                 
                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

08.06.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI