06 TEMMUZ 2018 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

06 TEMMUZ 2018 CUMAGÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1.      Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 7167 ada 1 ve 2 nolu parsellerde 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar,  Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,  İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2.      1 adet 1 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Tesisler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi.

 

3.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan 100.yıl mahallesi 1 nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının isminin “Şehit Piyade Er Erkut ÇELEBİ Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesi.

 

 

Soner ÇETİN   
   Belediye Başkanı

  

05.07.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI