4 EKİM 2016

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

         

04 EKİM 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

  1. 1.      2017 Mali Yılı Yatırım Programı.

 

 

                                                                                                                             Soner ÇETİN                    
                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI