Şiir Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Adı: Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Edebiyat Festivali Şiir Yarışması

Kapsam: Konusu Çukurova olan şiirleri kapsamaktadır.

Giriş: Bereketli Topraklar’dan çıkan usta yazarımız Orhan Kemal adına 2’ncisini düzenlediğimiz Orhan Kemal Edebiyat Festivali şairlerin de şevkle katılacağı bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Kültür ve sanat bilincinin şiir aracılığıyla Adana ve Çukurova özelinde geliştirilmesi hedeflenmiştir. Katılımcıların her türden özgün eserler ortaya çıkarmasına fırsat verilerek, Çukurova konulu edebi metinler üzerinden yarınlara kazandırmalarına ortam hazırlanmaktadır.

Katılımcı Kitle: 18 yaş ve üzerindeki herkes

Yarışma Takvimi

 • Eserlerin son teslim tarihi: 20 Ocak 2017 Salı
 • Dereceye giren eserlerin kamuya açıklanması: Festivalin yapılacağı 17-18-19 Şubat 2017
 • Ödül Töreni:

Amaç:

 • Çukurova’nın A’dan Z’ye her türlü değer ve potansiyelinin şiir yoluyla ifade edilmesini sağlamak; Türkçenin etkili ve doğru kullanımının yerleşmesine katkıda bulunmak, gençlerin öğrenim yaşamını yaratıcılık yoluyla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek,
 • Kuşaklar arası köprülerin kurulmasını sağlamak,
 • Türkçenin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
 • Dil bilincinin toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak,
 • Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
 • Sanatsal, kültürel değerlerimizin edebi eserlerle yazılı hale getirilmesini sağlamak,
 • Katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
 • Katılımcıların potansiyelini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
 • Katılımcıların edebi eserler yoluyla, Adana’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varması; böylece tanıyıp benimsemelerine katkıda bulunmak,
 • Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,

 

Yarışmanın içeriği / konusu: Çukurova’nın Bereketli Toprakları

           Bir bütün olarak tarihi, edebiyatı, sanatsal, kültürel, efsanevi ve tarımsal değerleri ile Çukurova Orhan Kemal Edebiyat Festivali kapsamındaki Şiir Yarışması’nın ana konusudur.

Toroslar’dan üç büyük nehrin sularıyla ovaya akan bereket oluşturmuştur Çukurova’yı. Ancak Çukurova için ‘bereket’ sözü sadece tarımsal üretimi kapsamaz. Dünyanın en bereketli ve sulak ovalarından biridir Çukurova. Bunun yanında aynı zamanda kültürü, sanatı ve tarihi ile de çok önemli ve özel bir bölgedir. O nedenle Türkiye’nin en önemli kültür ve sanat insanlarının Çukurova’dan çıkmasına şaşırmaz insanlar. Yazarlar ve sanatçıların Adanalı olması normal gelir herkese.

Bereketlidir, çünkü MÖ 3 binli yıllara dayanan bir tarihi geçmişi vardır. Asurlulardan Büyük İskender’e, Doğu Roma İmparatorluğu’nun Bizans ve Kilikya uzantılarına, Perslerden Selçuklu ile Osmanlıya ve en sonunda da Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan müthiş bir tarihi zenginliğe sahiptir.

 

 Adana En’lerin ve İlk’lerin de kentidir aynı zamanda. İki buçuk milyon nüfusuyla Çukurova’nın merkezindedir. Örneğin şehrin iki yakası Seyhan ile Yüreğir’i birbirine bağlayan Taşköprü “Dünyanın hâlâ kullanılmaya devam edilen en eski köprüsü” olarak tarihe geçmiştir. Bir başka örnek ise kentin sırtını dayadığı Toroslar’dır ve bu sıradağlar dünyada endemik yani sadece o bölgede yaşayan bitkilerin en fazla olduğu bölge olma özelliğini korur. Dünyanın Hipokrat tarafından kurulan ilk hastaneleri kabul edilen Aeskulapionlar'dan birinin Adana ilinin sınırları içindeki Karataş’ta olduğunu çok az kişi bilir. Tıpkı ilaç biliminin babası Dioskorides’in Adana’nın Kozan ilçesi sınırları içindeki Anavarza’da 2 bin yıl önce yaşadığının yeterince bilinmemesi gibi.

 

Tarihi kadar kültürü ve edebiyatıyla da öne çıkmış bir bölgedir Çukurova. Karacaoğlan’dan başlayan bir edebiyat geleneği Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü, Demirtaş Ceyhun gibi yazarlarla sürmüş; Yılmaz Güney, Şener Şen, Ali Şen, Aytaç Arman, Bilal İnci, Menderes Samancılar gibi sinemacılarla boyutlanmış, aynı zamanda Barış Manço, Erol Büyükburç, Ferdi Tayfur ve Suna Kan gibi müzisyenlerle sesini yükseltmiş ve Etem Çalışkan gibi usta bir kaligrafi ustası çıkarmış bir topraktır. Tarsus’ta Şahmeran, Ceyhan’da yaşadığı ve ölümsüzlüğün sırrını bulduğu rivayet edilen Lokman Hekim de Adana yöresindendir.

 

 

 

Yarışmaya katılım şartları

 • Yarışmaya 18 yaş ve üzerindeki herkes (yurtdışı dâhil) katılabilir. 
 •  Seçici kurul (Jüri) üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir şiir yarışmasında ödül almamış olması şarttır.
 • Şiirler 12 punto büyüklüğündeki harflerden oluşmalı, şiirler Times New Roman karakteriyle yazılmalı ve en çok 2 A-4 sayfası kadar büyüklükte olmalıdır.
 • Eser sahipleri hazırlayacakları Çukurova konulu şiirlerini 7 nüsha (kopya) olarak göndermek durumundadır.
 • Şiirlerde herhangi bir tarz ve üslûp sınırlaması söz konusu değildir.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bir şiirle katılabilirler.
 • Yarışmaya katılacak olan kişiler adreslerini okunaklı biçimde yazacak, ayrıca varsa ev, işyeri ve cep telefonlarını da mutlaka belirteceklerdir.
 • Yarışmacılar eserlerini ya yazılı olarak kargo (posta) yoluyla Çukurova Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Şiir Yarışması) Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı No: 61 Çukurova / Adana adresine ya da şu e-mail adresine göndereceklerdir: cukurovasiir@cukurova.bel.tr adresine gönderilmelidir.
 • Festival ve yarışma hakkında gerekli bilgi www.cukurova.bel.tr adlı sitemizin anasayfasında yer almaktadır. Ayrıca 0 322 239 64 64’ten 1040 – 0 530 291 06 52 / 1039 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.  

 

 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Yarışmaya katılmak üzere gönderilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Jüri (Seçici Kurul) kararı kesin olup, sonuçlar veya eserler hakkında herhangi bir şekilde istenmiş olsa dahi bir değerlendirme ya da görüş bildirme zorunluluğu yoktur. Sonuçlara itiraz edilemez. Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde katılan bir eseri / eserleri gerekçe belirtmeksizin yarışma dışı bırakabilir.
 • Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri

 • Yarışma dili Türkçedir. Yarışmaya katılan eserler Türkçenin dil kurallarına, özgünlüğe uygun olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin tamamen veya kısmen yayımlanmış olması veya bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olması gibi durumlardan doğacak telif haklarının kanuni muhatabı katılımcıdır.
 • Alıntı, intihal vs. gibi durumlarla ilgili telif hukukundan doğacak sorunlardan katılımcı sorumludur.
 • Eserler özgün olacak, herhangi bir eseri çağrıştırmayacak, bir eserden kopya olmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

       Eserler bilgisayarda 11 (on bir) punto 1,5 satır aralığında yazılmalı, A-4 boyutunda üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde Times New Roman yazı karakteriyle, word formatında yazılmalıdır.

 

 

Yarışmada Değerlendirmeye Alınmayacak Eserler

 • İnsani değerler ile örtüşmeyen, yarışmanın amacı ve konusu dışındaki konuları kapsayan eserler,
 • Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen eserler,
 • Çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım hatası içeren eserler,
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen eserler,
 • Başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler,
 • Son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler,
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırılık teşkil eden eserler, jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır. 
 • Katılımcıların, yarışmaya gönderecekleri eserlerin alıntı veya kopya olmadığına, herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen yayınlamadıklarına ilişkin doğruluk beyanını mutlaka belirtmiş olmaları gerekmektedir. Doğruluk beyanını belirtilmemiş yarışmacının eseri yarışmaya alınmayacaktır.
 • Alıntı ve kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartların tamamını kabul etmiş sayılır.

 

             Eserlerin Telif Hakları

 • Eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia edemeyecektir.
 • Çukurova Belediyesi yarışmaya gönderilip dereceye giren eserlerin her türlü tanıtım ve yayın malzemesi olarak kullanma ve çeşitli mekânlarda sergileme, afiş, katalog, broşür, kitap, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı Yasadan doğan tüm telif haklarına 5 (beş) yıl süre ile sahip olacaktır.
 • Teslim tarihinden itibaren dereceye giren eserlerin 5846 sayılı Yasadan doğan tüm telif hakları 5 (beş) yıllığına Çukurova Belediyesi’ne geçecektir. Ödül dışında başka bir telif ödemesi yapılmayacaktır. Yarışma sonucunda yayınlanmaya değer bulunup kitap haline getirilecek eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Yayınlansın yayınlanmasın yarışmaya gönderilen eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü % 25 fazlasıyla iade etmeyi kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Çukurova Belediyesi’nin uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince yarışma jürisi tarafından iptal edilir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartların tamamını kabul etmiş sayılır.

 

Yarışma Seçici Kurulu

 • Prof. Dr. Çetin Derdiyok
 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Günay
 • Salih Bolat (Şair)
 • Nazan Balcı (Edebiyat Öğretmeni)
 • Mustafa Özke (Gazeteci-Şair)
 • Durmuş Ali Özkale (Edebiyat Öğretmeni – Yazar)
 • Muzaffer Özen (Edebiyat Öğretmeni)

 

Ödüller: Birinci: 3.000 TL 

 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL
 • Mansiyon Ödülleri: 500 TL
ÇUKUROVA BELEDIYESI