Kentsel Dönüşüm İlkelerimiz

 

  •  Daha yaşanabilir bir Çukurova için, Sağlıklı, Güvenli konutlarla birlikte, kentsel mekan standartlarında yaşam alanlarını oluşturmaktır.
  • Zemin durumu ve üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan dinamiklere işlev kazandırılmasına yönelik projeler oluşturulacak,
  • Bir kentin ihtiyaç duyduğu meydan ve parkların yer aldığı projeler hazırlanacak,
  • Yaşadığı alandan uzaklaştırmadan “YERİNDE” dönüşüm sağlamak,
  • Mevcut kültürel zenginlikleri korumak,
  • Komşuluk ilişkileri korunacak,
  • Modern ve güvenilir konutlarda yeni yaşam alanları oluşturulacak,
  • Yenilenebilir Enerji ve sürdürülebilir çevre sistemleri kurulacak,
  • Bölgenin demografik yapısını ve mahalle kültürü korunacak,

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI