Yönetim Şeması
Belediye Başkanı
SONER ÇETİN
   
Özel Kalem Müdürlüğü
|
Evlendirme Memurluğu
   
   
Sivil Savunma Müdürlüğü
   
   
Hukuk İşleri Müdürlüğü
   


Başkan Yardımcısı
Hüseyin OKCU

Başkan Yardımcısı
Ali ARSLANLIOĞLU
Başkan Yardımcısı
Selami
KANDEMİR 

Başkan Yardımcısı
İsmail ÖZGEN

Başkan Yardımcısı
Azime KOCACIK

Başkan Yardımcısı
Mustafa SELEK
 

Bilgi İşlem
Müdürlüğü 

 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü 
Arşiv
Müdürlüğü 
 
Dış İlişkiler
Müdürlüğü 

Belediye Tiyatro
Müdürlüğü 

 Park ve Bahçeler
Müdürlüğü 
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü   
Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü  
Etüd Proje
Müdürlüğü   
Sağlık İşleri
Müdürlüğü  

 Tesisler
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü  
 
 Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü 
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü  

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü

 

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

  
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
 
 
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü 

Kentsel Tasarım 
Müdürlüğü  

Teftiş Kurulu
Müdürlüğü 
 Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü 
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
 
 
 Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane
Müdürlüğü 
 

 

Yazı İşleri
Müdürlüğü 
 
 

 

Veteriner
Müdürlüğü 

 

 

 
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü
 
       

 

Yapı Kontrol
Müdürlüğü  
 
 
 
 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI