Yönetim Şeması

 
Belediye Başkanı
Soner ÇETİN
 
 
 
 
 
Özel Kalem Müdürlüğü
|
Evlendirme Memurluğu
 
            
Dış İlişkiler Müdürlüğü 
    
 
 
Sivil Savunma            
 
  Hukuk İşleri Müdürlüğü   
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   
  Zabıta Müdürlüğü   
Başkan Yardımcısı
Mustafa SELEK
Başkan Yardımcısı
İsmail ÖZGEN
Başkan Yardımcısı
Ali ARSLANLIOĞLU
 
  Sağlık İşleri Müdürlüğü                       
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
 
 Veteriner Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
 
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
 
 Bilgi İşlem  Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
 
 Yazı İşleri Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yapı Kontrol
Müdürlüğü
 

 Belediye Tiyatro Müdürlüğü

   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Kentsel Tasarım 
Müdürlüğü

 

 Sosyal Yardım İşlerİ Müdürlüğü

  Teftiş Kurulu Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü   

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Kütüphane Müdürlüğü
 
 

 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
ÇUKUROVA BELEDIYESI